СЕКРЕТАР


СВЈЕТЛАНА ВУЧЕН

Рођена 14. 9.1978. године у Зеници. Основну школу „ Први мај“ завршила такође у Зеници. У Приједоској Гимназији „ Свети Сава“ завршава своје средњошколско образовање и 1998. године уписује Правни Факултет Универзитета у Бањој Луци на коме дипломира у октобру 2005. године. Од маја 2005. године до краја септембра 2008. године радно ангажована на пословима дипломираног правника у Основном суду у Приједору. Од 01.10.2008. године до 14.11.2010. године радила у градској управи Приједор. Од 15.11.2010. године запослена у ЈУ Гимназија „ Свети Сава“ Приједор на пословима секретара Школе.