ГИМНАЗИЈА ДАНАС

ЈУ Гимназија „Свети Сава“ Приједор данас има 58 запослених, од тога, у образовно-васпитном процесу имамо 46 наставника, и 12 запослених ван наставе. Гимназија данас броји 284 ученика, распоређених у 14 одјељења. Настава се изводи у двије смјене према Наставном плану и програму Министарства просвјете и културе Републике Српске. У текућој школској години у први разред, у општи и друштвено-језички смјер, уписано је 68 ученика. У зграду Гимназије годинама се није улагало, због чега се ових девет и по деценија није много промијенила. Дана 07.04.2016. године Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Министарство просвјете и културе РС, Град Приједор и ЈУ Гимназија „Свети Сава” Приједор су потписали Меморандум о регулисању односа у вези са унапређењем енергетске ефикасности на објекту Гимназије „Свети Сава“ Приједор. Пројекат санације и реконструкције је финансирала Међународна асоцијација за развој (IDA). Резултат провођења пројекта је смањење потрошње енергије, текућих енергетских трошкова и унапређење нивоа комфора у просторијама школе. Републички завод за заштиту културно-историсјког и природног насљеђа Републике Српске је, на основу Закона о културним добрима , прогласио зграду Гимназије као објекат од архитекстонске вриједности. Пројекат реконструкције и санације зграде приједорске Гимназије је започео у другом полугодишту школске 2016/17. и трајао је неколимо мјесеци, укључујући и љетни распуст. Већ почетком нове школске године, у септембру 2017., наша школа је имала потпуно нов вањски изглед. Пројектом реконструкције је обухваћена замјена нових прозора, репарирање улазних врата, нова фасада која је дебља чак за 10 цм због изолационе стаклене вуне. Такође је уграђен калориометар као и нови вентили на радијаторима, те су уништени дијелови таванице репарирани. Почетком школске 2018/19. године извршена је санација и рекострукција санитарних чворова на оба спрата. Санацију санитарних чворова је финансирало Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Изостала је комплетна санација ентеријера због недостатка финансија, али се надамо да ће и до тога доћи у скорије вријеме. Гимназија данас има 12 учионица од којих су 4 мултимедијалне учионице и два информатичка кабинета. Због исказане потребе првенствено због новог рачунарско-информатичког смјера у плану је израда и трећег информатичког кабинета који би се по потреби користио за извођење наставе и из других предмета. Можемо само на крају констатовати да смо поносни што је Гимназија коначно у новом руху, које је достојно васпитно-образовне установе која се у објекту налази.  

  

  

  

     

Промо филм из 2021. године