ПЕДАГОГ


МИЛАНА ЛОНЧИНАПСИХОЛОГ


МИЛАНКА ПРПОШ

Миланка Прпош, рођена 26.04.1982. године у Приједору гдје је завршила основну и средњу медицинску школу. Дипломирала на Филозофском факултету у Бања Луци, одсјек психологија. У ЈУ Гимназији „Свети Сава“ Приједор запослена од 2009. године као школски психолог. Удана, мајка двоје дјеце.