НОВИНАРСКО СТВАРАЛАШТВО


Новинарска секција у гимназији дјелује од прошле школске године. Секција уређује и издаје школски лист који се зове „Гимназијалац”. Часопис је прошле школске године излазио једном у два мјесеца и бави се темама из свакодневног школског живота, те темама из локалне заједнице које би могле бити занимљиве како ученицима, тако и професорима. Тираж часописа је углавном између 100 и 120 примјерака. Штампање часописа финансира школа и бесплатано се дијели ученицима и професорима, као и осталим заинтересованим у локалној заједници. Новине уређује и графички припрема професор-ментор Мирослав Ковачевић. Школске 2018/2019. године часопис ће излазити једном у полугодишту. Позивамо све ученике које имају афинитете према новинарској професији да нам се придруже и постану дио нашег тима. У плану је, уколико се за то наравно испуне одређени финансијски услови, да се наредне године у оквиру новинарске секције покрене школски радио по узору на бањалучку Гимназију. Школски радио би поред емитовања програма(музике и огласа за ученике)на великом одмору емитовао и online програм 24 сата преко школске интернет странице.

Ментор: Мирослав Ковачевић, проф.

  

  

  ШКОЛСКИ ЛИСТ „ГИМНАЗИЈАЛАЦ”


ПРВИ БРОЈ ГИМНАЗИЈАЛЦА (ОКТОБАР 2017.)


ДРУГИ БРОЈ ГИМНАЗИЈАЛЦА (ДЕЦЕМБАР 2017.)


ТРЕЋИ БРОЈ ГИМНАЗИЈАЛЦА (МАРТ 2018.)


ЧЕТВРТИ БРОЈ ГИМНАЗИЈАЛЦА(МАЈ 2018.)