ГИМНАЗИЈА ДАНАС

У школској 2017/2018. години ЈУ Гимназија „Свети Сава“ Приједор има 56 запослених, од тога, у образовно-васпитном процесу имамо 44 наставника, и 12 запослених ван наставе. Гимназија данас броји 359 ученика, распоређених у 16 одјељења. Настава се изводи у двије смјене према Наставном плану и програму Министарства просвјете и културе Републике Српске. Школске 2017/2018. године у први разред, у два смјера, општи и друштвено-језички, уписано је 70 ученика. У зграду Гимназије годинама се није улагало, због чега се ових девет и по деценија није много промијенила. Дана 07.04.2016. године Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Министарство просвјете и културе РС, Град Приједор и ЈУ Гимназија „Свети Сава” Приједор су потписали Меморандум о регулисању односа у вези са унапређењем енергетске ефикасности на објекту Гимназије „Свети Сава“ Приједор.Пројекат санације и реконструкције ће финансирати Међународна асоцијација за развој (IDA). Резултат провођења пројекта ће бити смањење потрошње енергије, текућих енергетских трошкова и унапређење нивоа комфора у просторијама школе. Републички завод за заштиту културно-историсјког и природног насљеђа РС је, на основу Закона о културним добрима , прогласио зграду Гимназије као објекат од архитекстонске вриједности. Пројекат реконструкције и санације зграде приједорске Гимназије је започео у другом полугодишту школске 2016/17. и трајао је неколимо мјесеци, укључујући и љетни распуст. Већ почетком нове школске године, у септембру 2017., наша школа је имала потпуно нов вањски изглед. Пројектом реконструкције је обухваћена замјена нових прозора, репарирање улазних врата, нова фасада која је дебља чак за 10 цм због изолационе стаклене вуне. Такође је уграђен калориометар као и нови вентили на радијаторима, те су уништени дијелови таванице репарирани. Изостала је санација ентеријера због недостатка финансија, али се надамо да ће и до тога доћи у скорије вријеме. Можемо само на крају констатовати да смо поносни што је Гимназија коначно у новом руху, које је достојно васпитно-образовне установе која се у објекту налази.Facebook Twitter Google

Јавна Установа Гимназија "Свети Сава"
Приједор | Николе Пашића бр. 6
Република Српска | Босна и Херцеговина
+38752/212-003 | ss28@skolers.org

Корисни линкови:
Град Приједор | Приједорско Позориште | Музеј Козаре | ФК Рудар Приједор | Козарски вјесник | Републички педагошки завод | Министарство просвјете и културе
© 2006-2017. ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор. Сва права задржана.
Powered by: MK Multimedia